Usługi

Nasze usługi

Zespół Adsum świadczy kompleksowe usługi przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie: restrukturyzacji form prawnych prowadzonych przedsiębiorstw, przekształceń, aportów, powoływania spółek. Obejmują one również doradztwo podatkowe i prawne ww. procesów oraz sukcesję kompetencji i majątku.

Główne specjalizacje specjalistów Adsum to:

  • prawo podatkowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo spółek,
  • prawo gospodarcze.

Usługi Adsum obejmują m.in. czynności w zakresie:

  • przekształceń form prawnych
  • aportów przedsiębiorstw
  • organizacji i aportów tzw. ZCP ów
  • organizacji i likwidacji spółek
  • pełnej obsługi prawnej prowadzonych przedsiębiorstw

Zespół Adsum świadczy kompleksowe usługi przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą oraz spółkom. Szczególnie zaś tym poszukującym kancelarii, która kompleksowo rozwiąże problemy związane z restrukturyzacją formy prawnej przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem planu sukcesji majątku i kompetencji. Jako że to dość złożony problem, w przygotowaniu takiego planu uczestniczą: doradca sukcesyjny, prawnik, doradca podatkowy, księgowy (księgi rachunkowe), czasami agent ubezpieczeniowy. Adsum skupia te wszystkie kompetencje w ramach swojej działalności i podmiotów współpracujących.

Optymalizacja usług

Dzięki stworzeniu zespołu specjalistów od prawa i podatków, którzy swoje doświadczenie wypracowali w renomowanych kancelariach w całym kraju, oraz ścisłej współpracy z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w doradztwie podatkowym, ochronie marki, zabezpieczaniu danych itp., Adsum zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę. Oznacza to, że proponowane rozwiązania i działania obejmują cały zakres sprawy, a klient nie musi konsultować ich u innych ekspertów. To atut kancelarii, szczególnie doceniany przez korzystających z jej usług.

Każdy projekt zmian w firmie powstaje dopiero po przeprowadzeniu niej audytu pozwalającego dokładnie poznać sytuację i kondycję podmiotu, jego mocne i słabe strony oraz cele, które stawia przed firmą klient.

Spotkania biznesowe
Składanie podpisu

Klienci cenią też wystawiane przez Adsum certyfikaty potwierdzające, że ich firma jest bezpieczna dla pracowników i kontrahentów, ponieważ ma przygotowany, gotowy do wdrożenia plac sukcesji.