Zmniejszanie obciążeń podatkowych

Zmniejszanie obciążeń podatkowych


  • wdrażanie ulgi B+R, „podwójne” zaliczenie wydatków kwalifikowanych w koszty uzyskania przychodu,
  • wdrażanie Ulgi Inwestycyjnej – Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
  • optymalizację PFRON,
  • optymalizację podatku od nieruchomości,
  • optymalizację składki wypadkowej,
  • ochronę wycenę i amortyzację praw do znaków towarowych, wzorów wspólnotowych,
  • destynacje zagraniczne.

Procesy uskuteczniamy wspólnie z naszym partnerem: Kancelarią Prawno-Podatkową LEI, Spółką Doradztwa Podatkowego (Nr wpisu 570).