Doradztwo podatkowe

Doradztwo

Zespół Adsum oferuje klientom porady i konsultacje oraz opinie podatkowe.

W ramach niniejszej usługi możecie Państwo otrzymać konsultacje i porady w zakresie:

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • pozostałe, dotyczące wszelkich obowiązków podatkowych.

Ponadto świadczymy w tym obszarze usługi dodatkowe:

 • sporządzanie zapytań do Ministerstwa Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (wojewódzkie i NSA).
 • opracowywanie i wdrażanie polityki cen transferowych (więcej)
 • sporządzanie opinii prawnych, opinii podatkowych i przygotowywanie pism,
 • przygotowywanie wystąpień do organów podatkowych,

Naszym klientom oferujemy również usługi ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń podatkowych, w tym:

 • wdrażanie ulgi B+R, „podwójne” zaliczenie wydatków kwalifikowanych w koszty uzyskania przychodu,
 • optymalizację PFRON,
 • optymalizację podatku od nieruchomości,
 • optymalizację składki wypadkowej,
 • ochronę wycenę i amortyzację praw do znaków towarowych, wzorów wspólnotowych,
 • destynacje zagraniczne.

W tym obszarze działamy wspólnie z naszym partnerem, Kancelarią Prawno-Podatkową LEI, Spółką Doradztwa Podatkowego (Nr wpisu 570).