Sukcesja

Sukcesja

Zabezpieczenie firmy, jej dorobku, majątku i rozwoju na wypadek odejścia właściciela, w tym jego śmierci, to wyzwanie stojące przed coraz większą liczbą przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą na początku transformacji ustrojowej w Polsce – dziś mających nierzadko 60 lat i więcej. Do nich, ale nie tylko, skierowana jest oferta przygotowania przez zespół Adsum planu sukcesji.


W planie sukcesji śmierć właściciela firmy uwzględniona jest jako ryzyko majątkowe i gospodarcze. W Adsum analizuje się więc jej skutki pod kątem: prawa, podatków, finansów oraz strategicznych decyzji dotyczących organizacji i jej zarządzania – w przekonaniu, że pełną i prawidłową realizację planu sukcesji zapewnia połączenie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego.


To komplementarne, wielopłaszczyznowe spojrzenie pozwala w sposób przemyślany i uporządkowany zaplanować, a co za tym idzie skonstruować spójny plan sukcesji, który zapewni płynne, niezakłócone przekazanie majątku pomiędzy pokoleniami, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych, niezależnie od faktycznej długości życia i momentu śmierci poszczególnych osób.
Usługa ta jest skierowana do wszystkich właścicieli podmiotów gospodarczych, a w szczególności:

  • przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
  • wspólników spółek cywilnych,
  • wspólników spółek jawnych i partnerskich
  • wspólników spółek komandytowych
  • wspólników spółek z o.o. i akcyjnych

a także do prezesów, członków zarządu oraz osób kluczowych w rodzinie i firmie – słowem wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy i celowy zabezpieczyć bliskich, rodzinę, wspólników lub swoją firmę przed prawnymi podatkowymi i finansowymi skutkami śmierci osób kluczowych.