Ochrona marki

Ochrona marki

Zespół Adsum oferuje przeprowadzanie kompleksowego procesu związanego z rejestracją, wyceną i amortyzacją praw do znaku towarowego. Usługi w tym obszarze świadczymy we współpracy z Kancelarią Prawno-Podatkową LEI, Spółką Doradztwa Podatkowego (Nr wpisu 570).


Ochrona marki to nadal tematyka obca wielu przedsiębiorcom. Tymczasem zarejestrowanie własnego znaku towarowego może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli uniknąć sytuacji, gdy inny podmiot wykorzysta znak towarowy identyczny lub łudząco podobny do zarejestrowanego i skorzysta na nakładach poniesionych na promocję zarejestrowanego, a w przypadku naruszenia praw wynikających z rejestracji umożliwi i ułatwi dochodzenie roszczeń.


Proces rejestracji

Specjaliści Adsum i Lei przeprowadzają klientów przez proces rejestracji ich znaków towarowych, poprzedzony (na życzenie) zbadaniem ich dostępności, ich zgłoszenia do ochrony w kraju, Unii Europejskiej i/lub na innym terenie, zapewnią monitoring znaków towarowych, a także przygotują w razie potrzeby: pozew o zaniechanie naruszeń praw wynikających z rejestracji, sprzeciw od rejestracji, wniosek o unieważnienie, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kolizyjnego znaku towarowego.

Usługi w tym obszarze dotyczyć mogą zarówno nazwy i logo firmy, jak i nazwy i logo oraz identyfikacji wizualnej produktu czy usługi.