Nasi partnerzy

Oto nasi partnerzy:

Aby zapewnić klientom najwyższą jakość i wszechstronność oferowanych usług, zespół Adsum współpracuje z kancelariami i podmiotami specjalizującymi się w poszczególnych obszarach doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego itp.


Kancelaria Prawno-Podatkowa Lei, Spółka Doradztwa Podatkowego (Nr wpisu 570).

Kancelaria specjalizuje się w: bezpiecznych oszczędnościach podatkowych (optymalizacje podatkowe) oraz planowaniu podatkowym, trudnych restrukturyzacjach form prawnych przedsiębiorstw (spółek) – podziałach, łączeniach, aportach, wartościach niematerialnych i prawnych, tworzeniu optymalnych i bezpiecznych struktur biznesowych (holdingi) w kraju i za granicą, rejestracji spółek offshor w bezpiecznych rezydencjach (współpraca z międzynarodowym partnerem, firmą Ellmerson Ltd z Londynu).


Współpraca Adsum z Lei polega na wspieraniu przez Lei realizacji projektów dotyczących restrukturyzacji formy prawnej oraz sukcesji majątku i kompetencji u klientów biznesowych w zakresie:

  • wdrażania ulgi B+R, „podwójne” zaliczenie wydatków kwalifikowanych w koszty uzyskania przychodu,
  • optymalizacji PFRON,
  • optymalizacji podatku od nieruchomości,
  • optymalizacji składki wypadkowej,
  • ochrony wyceny i amortyzacji praw do znaków towarowych, wzorów wspólnotowych,
  • destynacje zagraniczne.

Kancelaria rachunkowa KMD Law & Finance Sp. z o.o. ksiegowosctychy.pl

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze księgowo-kadrowej podmiotów rozliczających się w oparciu o księgi rachunkowe.

Współpraca Adsum z KMD polega na wspieraniu przez KMD realizacji projektów dotyczących restrukturyzacji formy prawnej i sukcesji majątku i kompetencji u klientów biznesowych w zakresie przeprowadzania audytów i przygotowywania projektów oraz obsługi księgowo-podatkowej procesów.

Kancelaria doradcy podatkowego Tomasz Kamiński

Kancelaria Notarialna Andrzej Wróbel

Kancelaria radcy prawnego Katarzyna Goncerz-Gzyl

Kancelaria radcy prawnego Jakub Gzyl

Kancelaria biegłego rewidenta Anna Antonik

AbIData S.C.

Firma specjalizuje się w pomocy podmiotom w wypełnianiu ustawowego obowiązku związanego z ochroną danych osobowych.