Certyfikacja

Bezpieczna firma

Bezpieczna Firma

Adsum nadaje swoim klientom – firmom wdrażającym zalecenia z projektu (poprzedzonego audytem) certyfikaty „Bezpieczna Firma Dla Pracowników i Kontrahentów”.


Aby uzyskać certyfikat, firma musi spełnić kilka warunków i sprostać normom określonym przez Adsum:

  • poddać się audytowi,
  • posiadać właściwą formę prawną prowadzonej działalności,
  • posiadać określone zapisy w umowie spółki dotyczące przepływu bądź umorzenia udziałów na okoliczność śmierci wspólnika.
  • posiadać w umowie spółki zapisy regulujące spłatę spadkobierców zmarłego wspólnika wraz zabezpieczonym źródłem finansowania,
  • posiadać przygotowanych do przejęcia spraw firmy sukcesorów,
  • posiadać opracowany scenariusz dot. zarządzania podmiotem na okoliczność śmierci kluczowego menedżera,
  • posiadać zabezpieczone ryzyko ewentualnych roszczeń o zachowki,
  • posiadać testamenty (dotyczy wszystkich wspólników).

Certyfikaty wystawione przez Adsum: