Ceny transferowe

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii Podatkowej, jest sporządzanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych, które popularnie nazywane są „dokumentacjami cen transferowych”.  Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw. Ceny transferowe (transfer pricing) mogą również mieć decydujący wpływ na ostateczny obraz zysków lub strat w poszczególnych częściach przedsiębiorstwa, a ostatecznie także na konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji został określony ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym obowiązek sporządzania dokumentacji dotyczy zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółki jak również osób prawnych w tym spółek z o.o. i spółek kapitałowych.

Kim są więc podmioty powiązane?

powiązane podmioty

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.