Ulgi podatkowe

Umów się na bezpłatną konsultację

Jeśli w szczególności prowadzisz działalność w zakresie IT, albo w ramach prowadzonej przez siebie działalności ulepszasz lub tworzysz nowe produkty i usługi, planujesz przeprowadzenie inwestycji, posiadasz patenty, wzory użytkowe, przemysłowe, zatrudniasz pracowników twórczych, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz możliwość skorzystania przynajmniej z jednej z dostępnych ulg podatkowych.

Chętnie umówimy się z Tobą na bezpłatną konsultację, celem wstępnego omówienia potencjału w zakresie wdrożenia ulg podatkowych w Twoim przedsiębiorstwie.

Ulga B+R

Ulga badawczo - rozwojowa

Ulga badawczo – rozwojowa umożliwia w praktyce dwukrotne zaliczenie do kosztów podatkowych określonych kosztów prowadzonej działalności o charakterze rozwojowym lub badawczym.

IP Box

Przedsiębiorcy posiadający w szczególności patenty, prawa użytkowe, prawa przemysłowe lub programy komputerowe, potencjalnie mają możliwość stosowania 5% stawki CIT i PIT od dochodów z prawa własności intelektualnej.

Ulga inwestycyjna (Polska Strefa Inwestycji)

W przypadku przeprowadzenia nowej inwestycji w aktywa trwałe, przedsiębiorcy, również z sektora MŚP, mogą się starać o uzyskanie Decyzji o Wsparciu, dzięki której będą zwolnieni z podatku dochodowego przez 10-15 lat.

50% koszty uzyskania przychodów

Pracodawcy zatrudniający pracowników realizujących określony rodzaj działalności, którzy w ramach stosunku pracy przenoszą na pracodawcę utwory, potencjalnie mogą stosować 50% KUP. W rezultacie, pracownik uzyskuje większy dochód netto, a pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów.

Ulga na robotyzacje i automatyzacje

Ulga na robotyzację i automatyzację (wkrótce)

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie w 2021 r. nowej ulgi na robotyzację i automatyzację. W ramach ulgi, przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje.

Estoński CIT

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne spełniające określone kryteria mogą zasadniczo nie płacić podatku tak długo, dopóki nie będą wypłacać zysku oraz będą wypracowany zysk w określony sposób reinwestować.

Dotacje

UE przyjęła nową perspektywę finansową na lata 2021 – 2027. Stąd należy spodziewać się, że wkrótce dowiemy się szczegółów nt. sposobu organizacji konkursów dotacyjnych. Niemniej, obecnie wciąż istnieje możliwość pozyskania środków w przypadku realizacji innowacyjnych projektów.