Ulga inwestycyjna (Polska Strefa Inwestycji)

Przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie tylko w ramach obszarów objętych granicami SSE ale również na terenach będących własnością przedsiębiorstw w obszarze całej Polski.

Decyzję o wsparciu wydaje minister ds. gospodarki na okres 10 do 15 lat. Przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT) w przedziale pomiędzy 25% a 70% (zwrot kosztów inwestycji) w zależności od usytuowania miejsca inwestycji i wielkości firmy:
Zwrot kosztów obejmuje:
  • zakup śr. trwałych, gruntów, koszty rozbudowy i modernizacji środków trwałych;
  • dwuletnie wynagrodzenie brutto pracowników związanych z inwestycją;
  • koszty związane z najmem, dzierżawą i leasingiem finansowym.

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje związane z:
  • dywersyfikacją produkcji, zwiększeniem zdolności produkcyjnej;
  • założeniem nowego zakładu;
  • zmianą procesu produkcji;
  • poszerzeniem kadry pracowniczej.

Przykładowy wykaz oszczędności podatkowych z decyzją
Inwestycja w wysokości 5 mln zł

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.