Konstytucja rodzinna

Sukcesja w firmach rodzinnych

Sukcesja w firmach rodzinnych wciąż stanowi duży problem. Poza aspektami natury psychologicznej, przedsiębiorca planujący proces sukcesji i restrukturyzacji formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa musi zmierzyć się z problematyką podatkową i prawną procesu. Obecnie tylko kilka procent firm w Polsce, które rozpoczynały swoją działalność po zmianach ustrojowych przeprowadziło proces sukcesji.

Przed decyzją o zmianie formy prawnej i umocowaniu sukcesorów w spółce należy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań:
 • jak ograniczyć obecne i przyszłe spory rodzinne w procesie regulowania kwestii spadkobrania udziałów w spółce i majątku prywatnego?;
 • jak zabezpieczyć roszczenia o zachowek?;
 • jak zabezpieczyć majątek przed zajęciami?;
 • w jaki sposób umocować następców prawnych w spółce i ograniczyć konsekwencje ich błędnych decyzji?;
 • w jaki sposób umocować następców prawnych w spółce i ograniczyć konsekwencje ich błędnych decyzji?;

Na te i na wiele innych pytań pomożemy Państwu odpowiedzieć po analizie stanu zastanego i otoczenia prawnego przedsiębiorstwa. W projekcie zarekomendujemy optymalne rozwiązania.
Mamy za sobą:
 • ponad 190 przygotowanych projektów restrukturyzacji form prawnych z elementami planowania spadkowego;
 • ponad 190 przygotowanych projektów restrukturyzacji form prawnych z elementami planowania spadkowego;

Konstytucja Rodzinna

Czym jest Konstytucja Rodzinna?
Konstytucja Rodzinna to przede wszystkim:
 • stałe wartości i zasady stanowiące podstawę prowadzenia i kształtowania firmy rodzinnej,
 • określone strategiczne cele biznesowe firmy rodzinnej,
 • sposób zarządzania firmą rodzinną, podejmowania kluczowych decyzji oraz przekazywania władzy w firmie kolejnym pokoleniom stanowiące odzwierciedlenie unikalnych cech samego przedsiębiorstwa, jak i Rodziny.


Z uwagi na powyższe, naszym zdaniem, istotne jest zbudowanie osobistej relacji pomiędzy Rodziną i osobami zarządzającymi firmą rodzinną oraz doradcą. Relacje te powinny opierać się na pełnym zaufaniu i poufności, gdyż jesteśmy świadomi, że Rodziny powierzają doradcy istotne kwestie biznesowe.

Wdrożenie Konstytucji Rodzinnej ma na celu zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń, takich jak w szczególności:
 • brak lub niewłaściwe zaplanowanie sukcesji międzypokoleniowej w firmie rodzinnej,
 • problemy z przekazaniem i przejęciem władzy w firmie rodzinnej,
 • nieuregulowane kwestie pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz współpracy z inwestorami,
 • negatywny wpływ nieuregulowanych stosunków rodzinnych na przedsiębiorstwo,
 • niejasne zasady wyznaczania strategicznych celów rozwoju przedsiębiorstwa przez rodzinę.

Jesteśmy świadomi, że dla zapewnienia harmonijnego rozwoju firmy rodzinnej kluczowe jest odpowiednie ukształtowanie relacji pomiędzy Rodziną a firmą, Stąd, świadcząc nasze usługi na rzecz firm rodzinnych równorzędnie istotne jest dla nas zarówno dobro Rodziny, jak i interes przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.