Reorganizacje

Reorganizacje form prawnych

W wielu przypadkach zmiana formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa łączy się z wdrażaniem planu sukcesji majątku i kompetencji. Opierając się na naszych doświadczeniach i potrzebie rynku MŚP, tworzymy spójne projekty, które zawierają w sobie ocenę stanu zastanego, elementy sukcesji, rekomendację docelowej formy prawnej z metodą restrukturyzacji i uwzględnieniem formy opodatkowania.

Nie istnieją schematy powtarzalne, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. Każde przedsiębiorstwo jest inne. Na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa mają wpływ nie tylko uwarunkowania wolnorynkowe ale również czynniki wewnętrze takie jak: relacje pomiędzy wspólnikami i wpływ rodziny. Przed decyzją o zmianie formy prawnej i umocowaniu sukcesorów w spółce należy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań:
  • jaka forma prawna nowego przedsiębiorstwa będzie dla mnie najkorzystniejsza?;
  • jaką metodę restrukturyzacji przyjąć (aport przedsiębiorstwa, aport ZCP, przekształcenie, podział)?;
  • jaką przyjąć formę opodatkowania przychodów?

Dodatkowo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że ostatnie lata w Polsce i Europie upływają pod hasłem „zwalczania agresywnych optymalizacji podatkowych”. Niestety, często sprowadza się to do kwestionowania przez organy podatkowe neutralności podatkowej nawet projektów mających silne uzasadnienie biznesowe. Wobec powyższego, proponujemy Państwu w ramach naszych usług, wsparcie w identyfikacji oraz ograniczenia potencjalnego ryzyka podatkowego związanego z planownymi działaniami.

Celem zatem zabezpieczenia Państwa pozycji podatkowej, nasze usługi polegają również na przeprowadzeniu odpowiednich analiz prawnych i podatkowych oraz skatalogowaniu i właściwym udokumentowaniu przesłanek ekonomicznych i biznesowych planowanych działań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach podatkowych, na potrzeby potencjalnych, przyszłych kontorli podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.