Ulga IP BOX (Innovation Box)

Instrument podatkowy określany jako Innovation Box (IP Box) funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych od 1 stycznia 2019 r.

Rozwiązanie to zasadniczo umożliwia stosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% zamiast 19%, 17% i 32%, w stosunku do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (w szczególności patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, programów komputerowych), wytworzonych, ulepszonych lub zmienionych przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód osiągnięty w roku podatkowym z opłat licencyjnych, sprzedaży prawa własności intelektualnej, z prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi oraz z odszkodowania za naruszenie prawa własności intelektualnej.

Do skorzystania z IP uprawnieni są podatnicy będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami posiadającymi wyłączne prawa do korzystania z prawa własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej.

Przykładowy wykaz oszczędności podatkowych

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.