50% koszty uzyskania przychodów

Artykuł 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym reguluje zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Mechanizm ten zasadniczo sprowadza się do możliwość, bez ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy, zwiększenia wynagrodzenia „na rękę” uzyskiwanego przez pracownika realizującego w ramach stosunku pracy określone rodzaje działalności kreatywnej, w wyniku których powstają utwory (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), przenoszone na rzecz pracodawcy.

W praktyce, z reguły, w wyniku wdrożenia 50% kosztów uzyskania przychodów, pracownik objęty tym mechanizmem może otrzymać korzyść finansową równą lub nawet przewyższającą miesięczną pensję.

50% koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane przede wszystkim do działalności:
  • twórczej w zakresie programów komputerowych, dziennikarstwa, architektury, architektury wnętrz, muzyki, literatury pięknej, sztuki ludowej, dziennikarstwa, gier komputerowych, wzornictwa przemysłowego, etc.;
  • badawczo-rozwojowej i naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej i publicystycznej.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasza siedziba znajduje się w Tychach. Działamy jednak na terenie całego kraju.